Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN                                Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR                        Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Ali YILMAZ                                               Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK                                   Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALGUR                            Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kamil Ruhi ALBAYRAK               Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim GÖL                           Giresun Üniversitesi
Hulusi YİĞİT                                                             Değerler Eğitim Merkezi