Sekreterya

Arş. Gör. Ali PINAR                                                 Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Büşra YURTALAN                                   Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Refika SOYAL                                           Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Abdulhamit SOĞUKPINAR                     Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Mustafa TOPŞİR                                       Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Seyfullah KARA                                       Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Faruk NARMANLI                                   Giresun Üniversitesi