Yazım Kuralları

ÖZET
Katılımcılar yaklaşık 300-350 kelime aralığında, bildiri metninin özünü, amacını ve muhtemel sonuçlarını içeren Türkçe özeti ve beş anahtar kelimeyi 05 Haziran 2022 tarihine kadar https://erdemliliksempozyumu.giresun.edu.tr/ adresinde yer alan link üzerinden göndermelidirler. Özet metin referans içermemelidir.

TAM METİN
Bildiri tam metinleri 6000 kelimeyi aşmamalıdır. İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin güncel sürümü kullanılmalıdır. Yazım kurallarına dair ayrıntılı bilgi İdrak Dini Araştırmalar Dergisi tarafından hazırlanan yazım kılavuzunda mevcuttur. Bu kılavuzdaki araştırma makalesi için belirlenmiş kurallar esas alınmalıdır.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/idrak/writing-rules