Yayın Süreci

Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri, sempozyum öncesinde bildiri özetleri e-kitabı içinde yayımlanacaktır. Sempozyum sonrası ise bildiri tam metinleri, yazarların tercihlerine bağlı olarak sempozyum kitabı içinde yayımlanabilecektir. Ayrıca metinlerini makale olarak yayımlamak isteyen yazarlar için ise fakültemiz dergisi İdrak Dini Araştırmalar Dergisi’nde hakem süreçleri tamamlandıktan sonra “erdemlilik”  özel sayısı içinde yayımlanması mümkün olabilecektir.